Skip to main content

YERBİLİM MÜHENDİSLERİ ODASI

Oda Yönetim Kurulu 

2020 - 2022 Dönemi 

Oğuz Vadilili - Oda Başkanı

Naim Korkmazcan  - Oda Yazmanı

Arif Özyankı - Oda Saymanı

Ertan Akün - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Bekir Fırıncıoğlu - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Şifa Doğan - Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Mehmet Necdet - Oda  Yönetim Kurulu Yedek Üyesi