Skip to main content

Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu ile 53. Dönem Hedefleri Görüşüldü

 

.

KTMMOB’ye  bağlı tüm Oda Yönetim Kurulları ile gerçekleştirilen toplantılar Peyzaj Mimarları Odası ile devam edildi.  Genel Başkan, Genel Sekreter ve YK Faal üyesi ile  Peyzaj Mimarları Odası Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile toplantı gerçekleştirildi.

53. Dönem hedeflerinin tartışıldığı toplantıda; özelde birlik ve oda hedefleri, genelde ise odanın meslek alanına giren toplumsal konularda yürütülecek politikalar tartışılarak çalışma prensipleri belirlendi.