Skip to main content

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

Oda Hakkında

Oda ilk olarak, 1969 yılında yapılan Genel Kurul Kararı ile Elektrik – Makina Mühendisleri Odası ismi altında kurulmuştur. Daha sonra Makina Mühendislerinin 20 Şubat 1971 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Makina Mühendisleri Odası Tüzüğü hazırlanarak kabul edilmiş ve faaliyetlerine bağımsız bir Oda olarak devam etmiştir.

 

Kuruluş Tarihi

1969

 

Odanın Amaçları

Makina Mühendisliği bilim ve tekniğinin kamu yararına olmak üzere uygulanması, geliştirilmesi ve koordinasyonu,

Bu amaçla;

1. Üyelerinin bilgi ve gördülerini artırma, meslekle ilgili yürürlükteki yasaları, normları, teknik şartnameleri, mukavele tiplerini, ücret tarifelerini ve her türlü teknik belgeyi yaparak çıkartmak, incelemek ve geliştirmek.
 
2. Üyelerin şeref ve haysiyetlerini korumak,
 
3. Resmi makamlar, yerli ve yabancı kuruluşlar, eğitim kuruluşları ve halk ile ilişkileri düzenlemek ve geliştirmek
 
4. Mesleki toplantılar, seminerler, konferanslar, sergiler düzenlemek,
 
5. Oda’nın ve üyelerin eylem ve çalışmalarını yansıtan mesleki yazı, inceleme, rapor, broşür, dergi, kitap yayımlamak.
 
6. Oda’nın esas gaye ve amaçlarına uygun olarak gerekli gördüğü yasalara uygun eylemlerde bulunmak.
 

Oda Yönetim Kurulu Üyeleri

2020 - 2022 Dönemi

 

Ayer Yarkıner - Oda Başkanı

Meryem Baltacı - Oda Sekreteri

Barış Hacışevki - Oda Saymanı

Serhat Mahan - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Tamer Zaim- Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Ahmet Örensel- Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Turgut Karahüseyin  - Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Mustafa Metbulut - Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Nafi Cabacaba - Oda Denetleme Kurulu Üyesi


 

Adres    : 1, Şht İbrahim Ali Sokak,

Çağlayan, Lefkoşa, KIBRIS.

Tel.        : 0392  2285210

Fax        : 0392 2285151

E-mail    : -

Url         : -