Skip to main content

MİMARLAR ODASI

Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri

2020 - 2022 Dönemi

Kozan Uzunoğlu - Oda Başkanı

Simzer Kaya - Oda Sekreteri

Ertuğ Ertuğrul- Oda Saymanı

Batuhan Bayramoğlu - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Burak Türsoy - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Ferruh Dülgeroğlu- Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

İpek Yaralıoğlu- Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Emine Azimli - Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Hüseyin Erdoğdu - Oda Denetleme Kurulu Üyesi