Skip to main content

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

Kuruluş Tarihi

6 Haziran 1973

 

Odanın Amaçları

Kimya Mühendisliği mesleği kapsamına giren mal ve hizmet üretimine, belirli kurallar getirip mesleki ve bilimsel esaslara uygunluğu sağlayarak toplum yararına bunun kalitesini artırmak, kimya mühendisliği mesleğinin uygulayıcıları ile bunu satın alan özel veya tüzel kişiler arasındaki iş ilişkilerini esasa bağlayıp karşılıklı hak ve çıkarlarını korumak, kimya mühendisliği ile ilgili projelerin hazırlanması ve uygulanmasını kesin denetim altına alıp yetki kurulunun bu doğrultudaki görev ve sorumluluklarını sınırlarını belirlemektir.

 

Üye Sayısı

96

 

Oda Yönetim Kurulu Üyeleri

2020 - 2022 Dönemi

Halil Erensu - Oda Başkanı                                                                          

Gülsen Bektaş- Oda Sekreteri                     

Derviş Samuncuoğlu - Oda Saymanı

İmren Aytaçoğlu - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Cemre Keskin - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

 

 

Adres    : 1, Şht İbrahim Ali Sokak,

Çağlayan, Lefkoşa, KIBRIS.

Tel.        : 0392  2285210

Fax        : 0392 2285151

E-mail    :  -

Url         :  -