Skip to main content

KTMMOB GENEL KURUL DUYURUSU

Birliğimizin 53.Olağan Genel Kurulu 28 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 10:00’da

KTMMOB Konferans Salonunda aşağıdaki gündem ile gerçekleşecektir.

Tüm Üyelerimizin katılımı beklenir.

Gündem:

  1. Açılış ve Divan Başkanlığının Oluşturulması
  2. Açılış Konuşması
  3. Konukların Konuşması
  4. Faaliyet ve Mali Raporların Sunulması
  5. Mali Raporun Aklanması
  6. Birlik Organlarının Seçimi
  7. Dilek ve Temenniler
  8. Kapanış

KTMMOB

Yönetim Kurulu

 

KTMMOB EUROCODE EĞİTİM PROGRAMI BAŞLIYOR

Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Avrupa Birliği’nin Eğitimde Yenilik ve Değişim VI hibe programı kapsamında Eylül 2016’da yürütmeye başladığı iki yıllık “Proje Yönetimi ve EUROCODES kapasite artırımı Projesi”  altında AB İnşaat Tasarım standartları olan EUROCODES standartlarına ilişkin eğitim programı başlıyor.  On gün sürecek olan eğitimler Yaşar Üniversitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür EĞİLMEZ tarafından Mart 2018 ile Mayıs 2018 arasında gerçekleşecektir.

KTMMOB ÜYELERİNE DUYURU

2018 – 2019 Akademik yılında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve British Council tarafından Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik Avrupa Birliği Burs Programı hk. bilgilendirme toplantısı 28 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 18.00'de KTMMOB Konferans Salonunda Sn. Dilek Behçetoğulları'nın sunumu ile gerçekleştirilecektir.

Üyelerimizin katılımı beklenir. 

 

K.T.M.M.O.B. ÜYELERİNE DUYURU

KTMMOB ve Bağlı Odaların Genel Kurulları aşağıdaki Gündem ve Tarihlerde yapılacaktır.

03.03.2018 Cumartesi - Yerbilim Mühendisleri odası saat 10.00 - KTMMOB Konferans Salonu

07.03.2018  Çarşamba - Ziraat Mühendisleri Odası saat 10.00 - KTMMOB Konferans Salonu

10.03.2018 Cumartesi - Orman Mühendisleri Odası saat 13.00 - KTMMOB Toplantı Odası

10.03.2018 Cumartesi - Meteoroloji Mühendisleri Odası saat 10.00 - KTMMOB Toplantı Odası

10.03.2018 Cumartesi - Mimarlar Odası saat 10.00 - UKÜ Çevik Uraz Konferans Salonu

BASIN AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz gün KKTC Meclisi yemin töreninde ve Afrika Gazetesi önünde yaşananlar bizleri derinden üzmüş ve endişelendirmiştir. Gerek toplum içerisindeki veya yurt dışı kaynaklı mesajlarla provoke edilmiş belli bir kesimin, gerekse milleti temsil etmek üzere seçilmiş bir vekil bahanesiyle şiddete yöneldiğini görmek bizler için kahredici olmuştur ve kabul edilebilir değildir. Hâlbuki hangi görüşte veya siyasi duruşta olursa olsun toplumumuzun en önemli özelliklerinden bir tanesi yüksek hoşgörü ve tahammül edebilme kabiliyetidir.

PROJE KOORDİNATÖRÜ MÜNHAL DUYURUSU

AB tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından yürütülmekte olan “Capacity Building for Project Management and Eurocodes” (Proje Yönetimi ve Eurocode için Kapasite Geliştirme) Projesi için geçici bir proje koordinatörü istihdam edilecektir. Münhale ilişkin detaylar ekteki belgelerde mevcuttur. 

Subscribe to Haberler