Skip to main content

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

Oda Hakkında

Çevre Mühendisleri Odası Ocak 2004 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşundan önce üyelerimiz faaliyetlerini İnşaat Mühendisleri Odası çatısı altında gerçekleştirmişlerdir.

 

Kuruluş Tarihi

Ocak 2004

 

Odanın Amaçları

Odamızın kuruluş amacı ülkemizin çevre sorunlarına bilimsel çözümler bulmak, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, hava ve ses kirliliğinin önlenmesi gibi çevre altyapı çalışmalarında bulunmak, yerel ve uluslararası STÖ’leri, meslek kuruluşları vs işbirliği yapmak ve ülke genelinde çevre konularında toplumun bilincini artırmaktır.

 

Oda Yönetim Kurulu Üyeleri

(2020-2022)

Nilden Bektaş Erhürman - Oda Başkanı

Cemaliye Özverel Ekinci - Oda Sekreteri

Can Kural - Oda Saymanı

Taibe Efe Çeliker - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Vijdan Şengör - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

İme Akanyeti - Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Pınar Hışır - Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Senem A.Uğuz - Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Menteş Zorba - Oda Denetleme Kurulu Üyesi

 

Adres    : 1, Şht İbrahim Ali Sokak,

Çağlayan, Lefkoşa, KIBRIS.

Tel.        : 0392  2285210

Fax        : 0392 2285151

E-mail    : 

Url          : http://www.ktcmo.org