Skip to main content

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI

Oda Hakkında

1993  yılında  kurulan Bilgisayar Mühendisleri  Odası (BMO) tüzel kişiliğe sahip  kamu yararına hizmet veren, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Bilgisayar Mühendislerini bünyesinde toplayan BMO, KTMMOB çatısı altında çalışan  14 meslek odasından biridir. Merkezi Lefkoşa ‘da olan BMO, merkezde yaptığı çalışmaların yanısıra üniversitelerimizde gönüllü üyelerimizin oluşturduğu temsiliciliklerde de  üniversitedeki üylerimiz  ile ilişkilerimizi geliştirmek, gerekli gördüğü aktiviteleri düzenlemek  ve üye sayısını artırmak için çalışmaktadır.

 

Kuruluş Tarihi

1993

 

Odanın Amaçları

Bilgisayar Mühendisliği, bilgi ve iletişim teknolojileri ve de bilim ve tekniğin kamu yararına olmak üzere uygulaması, geliştirilmesi ve eşgüdümlemesi amacıyla;

1. Üyelerin bilgi ve iletişim teknolojilerini yeni gelişmelere göre takip ederek, meslekle ilgili yürürlükteki yasaları, normları, teknik şartnameleri ve her türlü teknik belgeyi incelemek, geliştirmek ve denetlemek;

2. Ülkemizin ve ülkemiz insanının, bilgi çağının gerisinde kalmaması için gerekli temel çalışmaları yapmak;

3. Bilişim teknolojilerini doğru ve ehliyetli olarak evrensel standartlara uygun yetkinlikte kullanan bir iş gücünün yaratmak;

4. Bilgisayar Mühendislerinin çalışma alanlarının belirlemek ve düzenlemek;

5. Kamu görevlisi ve serbest çalışan üyelerin çıkarlarını korumak;

6. Oda amaçlarına ve yürürlükteki yasalara uygun olarak, gerekli gördüğü eylemlerde bulunmak;

7. Bilişim projelerini  ölçeklendirmek ve belirlenen ölçeğe göre projenin yönetimi, analizi, tasarımı, programlanması ve kurulumu aşamalarında çalışması gereken Kamu İhalesi Kanunu, Yazılım Patentleri v.b. gibi tartışmalarda BMO da ortaya çıkacak toplu görüşlerin KKTC Meclisine iletilerek ve alınacak kararlarda Bilgisayar Mühendislerinin etkin roller üstlenmesini sağlamak;

 

Üye Sayısı

BMO, Mayıs 2010 itibarıyle 63 faal ve doğal üye ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Oda Yönetim Kurulu Üyeleri

2020 - 2022 Dönemi

 

Hatice Özsaltık - Oda Başkanı

Umur Yılmaz - Oda Sekreteri

Fatma Özbingül - Oda Saymanı

Erkan Emirzade - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Togan Çakmak - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Medine Albayrak - Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Erkut Çulluoğlu - Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

 

Adres    : 1, Şht İbrahim Ali Sokak,

Çağlayan, Lefkoşa, KIBRIS.

Tel.        : 0392  2285210

Fax        : 0392 2285151

E-mail    :  -

Url          : http://www.ktbmo.org